Taiji tuishou

Tlačící ruce (taiji tuishou) - cvičení ve dvojici, konfrontace se soupeřem, je nejdůležitější částí tréninku taijiquan, která představuje přechod od nácviku k reálnému boji. Adept je schopen nacvičované techniky aplikovat v boji pouze tehdy, ovládá-li tlačící ruce.

Trénink tlačících rukou pomáhá cvičícímu postupně proniknout do mechanismu sil taijiquan. Prostřednictvím tohoto cvičení hledá zákonitosti použití síly, jeho pohyby se tím přibližují principům taijiquan a naučené techniky se stávají použitelnými v praxi. Toto je hlavním cílem tréninku tlačících rukou.

Chceme-li cvičit taijiquan, kromě procvičování sestav, prostřednictvím kterých se učíme vnímat v našem těle dráhy síly, je nutné cvičit také tlačící ruce, prostřednictvím kterých se učíme cítit ve vlastním těle stav a způsob pohybu síly. Toto se nazývá “vnímání síly”. Zároveň s tím, jak poznáváme své tělo, učíme se také vnímat proměny síly v technikách soupeře. Toto se nazývá “rozumět síle”. V souladu s principy taijiquan bychom se měli vyvarovat “přesahování ale také nedotažení”, a měli bychom “následovat soupeře se zachováním ohnutí a nenapínat přitom žádnou část těla”. Takto bychom měli dosáhnout stavu, kdy jsme schopni lepit se na soupeře a plynule ho následovat, neztratit s ním kontakt, ale ani mu neklást odpor. Pouze takto budeme schopni udržet vlastní pohyby a sílu v jednotě, vnímat vlastní sílu a rozumět síle soupeře. Jenom takto se naučíme používat osm základních sil (peng, , ji, an, cai, lie, zhou a kao) a proměny pěti prvků a šestera spojení.

Je obecně známo, že základem taijiquan je vnitřní síla a energie. Prostřednictvím cvičení tlačících rukou se pohyby stávají plynulými, a tím se dosahuje i plynulosti proudění vnitřní síly a energie. Uvědomováním si principů poznáváme smysl taijiquan. Poznáváním smyslu se tok vnitřní energie navrací do svých drah. Plynulostí pohybu se vyrovnává a zklidňuje i mysl. Tím se dosahuje také rovnováhy yinu a yangu vnitřních orgánů, člověk se stává přirozeným a navrací se do daa. V tomto se taijiquan zásadně liší od jiných zdravotních cvičení.