Bajiquan

Styl baji, který se dochoval dodnes, se vyznačuje tvrdostí, jednoduchostí a rychlými, prudkými pohyby. Klade velký důraz na propojení reálného boje a tréninku. Prudké zvedání a tvrdé klesání, “tvrdé otevírání bran soupeře” a neustávající postup vpřed jsou základními charakteristikami bojových technik stylu baji. Cvičením tohoto stylu se trénuje síla, rychlost a přesnost.

“Výdej síly” (fali) se vyznačuje tvrdostí, přičemž se rozlišuje šest způsobů “výdeje” (“tlačení v protisměru” ding, “obklíčení” bao, “jednoduchý (výdej)” dan, “nadzvednutí” ti, “bok” kua, “navinutí” chan).

Styl baji patří mezi pěstní styly využívané v boji na blízko. Pohyby jsou velice tvrdé. Co se týče technik, klade důraz na tzv. “cunové* rozříznutí a cunové uchopení”, dále na “tvrdé udeření a tvrdé otevření”. Síla (fali) vychází z paty, prochází bedry a proniká konečky prstů, proto je na konci maximální.

Hlava a nohy jsou ve stylu baji jako nebe a země. Ramena a kolena, lokty a kyčle jsou jako čtyři světové strany. Ruce vpředu a vzadu tvoří vzájemně protiklady. “Rumělkové pole” (dantian) objímající prvopočátek je v centru. Toto je smyslem názvu baji. Mysl vede qi, qi stimuluje sílu, tři roviny (ramena, bedra a kolena), šestero bodů a vnitřek i vnějšek tvoří jeden celek, pohybová energie je bez hranic. Síla z osmi směrů prochází tělem a je jako oči. Celé tělo je jako ruka. Jakmile se (síla) hne, začne se měnit. Jakmile se začne měnit, prochází transformací, jakmile se transformuje, ožívá a její bystrost je bezmezná. V baji je velice důležité procvičování techniky útoku a obrany. V praxi se pak klade důraz na “ramena” (bang), “vtlačení” (ji), “opření” (kao) a “přiblížení se (k soupeři)” (ai). Bojovník stylu baji postupuje takto: “když uvidí skulinku, zapíchne jehlu”, “tam, kde je štěrbina, tam se zavrtá”, “když vidí techniku, udeří na techniku”.

* (krátké, cun: délková míra = palec)

10 hlavních principů technik baji

  1. „Otevřené pozice“ (křížová síla, síla do kříže)

  2. „Ruce a nohy se vzájemně sledují“ (oči sledují přetočení rukou, pěsti a chodidla vyráží současně)

  3. „spodní rovina (kolena) je stabilní a pevná“ (nohy se nezvedají nad výšku rozkroku, chodidla neopouští zemi, nejsou zde skoky)

  4. „Síla je krátká a rychlá“

  5. „Změny jsou náhlé“

  6. „Sevření a seknutí nahrazuje měkkost“ (síla “navíjení hedvábí” a techniky nohou “sevření a sekání” yongcuo)

  7. „Qi stimuluje sílu“ (při výdechu vychází zvuk, pomocí qi (dechu) se stimuluje síla)

  8. „Tvrdé a měkké jsou přítomny zároveň“

  9. „Zastavení a pohyb yinu a yangu se střídají v rytmu“

  10. „Duch a forma (tělo) jsou připravené“