O Wudang kung-fu

Wudang kung-fu je jedním z hlavních směrů čínských bojových umění, který vychází z principů taoistické filosofie. Pro tento směr bojových umění jsou charakteristické tzv. vnitřní styly (neijiaquan), které kladou velký důraz na jednotu mysli a těla a na práci s vnitřní energií.

Zakladatelem wudang kung-fu byl legendární taoista Zhang Sanfeng, který založil ve Wudangských horách nový taoistický směr a pozvedl poslední vlnu rozkvětu taoismu. Čínská bojová umění taoistického směru zaznamenala v období jeho života velký rozmach a začala se rozšiřovat i do vnějšího světa.

V období Kulturní revoluce (1966 - 1976) byli však představitelé tradičního wudangského kung-fu pronásledováni, byli nuceni Wudangské hory opustit a poté mohli působit pouze neveřejně. Wudangské kung-fu, které Wudang Kung-fu Association prezentuje, nemá nic společného s wudangskými moderními školami, které v současnosti čínská bojová umění vyučují.

Zhang Sanfeng

O Zhang Sanfengovi se v historických záznamech píše následující:

“… narodil se přibližně ve druhém roce císaře Ding Zonga (tj. v roce 1247), jeho původní jméno bylo Tong, druhým jménem se jmenoval Junshi nebo Junbao. Byl hanské národnosti a pocházel z města Yizhou v oblasti Liaodong. Podle taoistických kruhů působil za vlády yuanského císaře Yan You (r.1314 - 1320) až do patnáctého roku vlády mingského císaře Yong Le (tj. do roku 1417).”

V “Kronice dynastie Ming” v oddíle životopisů v “187. biografií o Fang Jim” se tvrdí, že Zhang Sanfeng byl slavným taoistou z období dynastie Yuan a Ming. Dále se uvádí, že jeho osobní jméno bylo Tong, nebo také Quanyi, druhé jméno Junshi (nebo Junbao) a přezdívka Xuanxuan Zi. Mingský císař Shi Zong mu udělil titul “Čistý, prázdný, prapůvodní, tajemný nesmrtelník”.

Vývoj a školy taijiquan

O dalším vývoji taijiquan po Zhang Sanfengovi již nemáme žádné souvislé záznamy. Vývoj současného taijiquan se odvozuje spíše od Wang Zongyueho, který ho dále předal Jiang Faovi. Jiang Fa jej zas předal Chen Changxingovi z Chenjiagou v okrese Wen a Xing Xihuaiovi z města Zhaobao. Chen Changxing dále toto učení předal Yang Luchanovi. Takto se vyvinuly styly podle mistrů Chen, Yang, Wu, Li, Sun, styl Zhaobaojia a v současnosti také státní sestavy taijiquan.

Yang Chengfu v “Encyklopedii o využití a porozumění taijiquan” píše: “Můj vážený otec vyprávěl, že Zhang Sanfeng vytvořil na konci dynastie Song styl taijiquan, ten se pak bez přerušení předával přes Wang Zongyueho, Chen Zhoutonga, Zhang Songxi a Jiang Fa. Jiang Fa měl jediného žáka, mistra Chen Changxinga.”

“Studie o Wang Zongyuem” je jedním z historických pramenů, který dokazuje, že Wang Zongyue pocházel z provincie Shanxi, v 56. roce vlády qingského císaře Qian Longa (1791) pobýval v Luoyangu, pak jel do Kaifengu a v šedesátém roce vlády Qian Longa (1795) byl ještě zdráv.