11. 7. 2011

Soutěž o zájezd do Číny za poznáváním bojových umění wushu 2011

Wudang Kung-fu Association pořádá ve spolupráci s Čínským rozhlasem pro zahraničí (CRI) soutěž o zájezd do Číny za poznáváním čínských bojových umění wushu 2011.

Soutěž je pořádána ve spolupráci s CRI - Čínským rozhlasem pro zahraničí.

České stránky soutěže byly spuštěny 12.7.2011, existuje i čínská jazyková verze.

V první etapě této akce se uskuteční soutěž o titul "Hvězda wushu". Účastníci ze zemí střední a východní Evropy a bývalého Sovětského svazu se mohou účastnit této soutěže prostřednictvím tříminutového videa s vlastními ukázkami wushu. Porota, která bude sestávat ze zástupců ambasád příslušných zemí v Pekingu, nominuje nejlepší videa ze své země. Uživatelé internetu pak mohou z 50 nominovaných videí zveřejněných na webových stránkách CRI vybrat tři "Hvězdy wushu". Podobným způsobem budou zvoleny tři nejoblíbenější čínské kraje, ve kterých se čínská bojová umění wushu významně proslavila.

Ve druhé etapě této akce budou pozvané "Hvězdy wushu" na dvoutýdenní bezplatný zájezd do Číny, kde navštíví především tři nejoblíbenější kraje wushu. Spolu s "Hvězdami wushu" budou rovněž pozvaní reportéři z příslušných zemí na bezplatnou zpravodajskou cestu.

Způsob a podmínky přihlášení do soutěže:

 1. Ukázková videa je nutné odevzdat nebo zaslat na DVD mistru Zhai Fengovi nejpozději do 29. 7. 2011.
 2. Soutěží pouze jednotlivci, do soutěže se nezařazují videa dvojic ani skupin.
 3. Kvalifikace: soutěž je určená pro všechny cizince, kteří rádi cvičí čínská bojová umění wushu.
 4. Podmínky k obsahu videa:
  • Video může obsahovat ukázky sestav wushu, které jsou doporučené na hlavních stránkách akce, ale také může obsahovat ukázky jiných stylů a sestav podle toho, co soutěžící cvičí a co si vybere.
  • Délka videa nesmí přesáhnout tři minuty.
  • Velikost souboru může být maximálně 15 Mb ve formátu wmv.
  • Obraz by měl být co nejkvalitnější.
 5. Soutěžící by měl připojit také krátký písemný životopis.

V Bulharsku byla tato akce zahájená již začátkem tohoto roku, na bulharských stránkách CRI se můžete pro inspiraci podívat na formát ukázkových videí.

Pořadatel soutěže se zavazuje, že soutěžící, kteří po ukončení soutěže nevyhráli, budou zařazení do losování a v případě, že budou vylosováni, mohou také získat 2 týdenní zájezd do Číny zdarma.