FAQ - časté otázky

V průběhu výuky přichází studenti často s nejrůznějšími otázkami, které jsem se zde snažil shrnout. Mé znalosti mají své hranice, proto možná některé odpovědi nejsou zcela vyčerpávající. Snad ale postačí alespoň pro základní informaci.

ZHAI FENG1. Co je obsahem a cílem našich kurzů?

Hlavním obsahem kurzů je tzv. neijiaquan (vnitřní styly): včetně xingyiquan, baguazhang a taijiquan. Hlavním cílem je především cvičení pro zdraví a také, aby se na základě dobré kondice člověk dokázal určitým způsobem i ubránit.


2. Co znamená neijiaquan (vnitřní styly)? Jaký je rozdíl mezi neijiaquan a waijiaquan (vnější styly)?

„Vnitřní“ v pojmu „vnitřní styly“ znamená vnitřní princip, vnitřní smysl, vnitřní energie čchi. To znamená, že vnitřní styly vychází z tradičního čínského vnímání těla, z učení o vnitřních drahách. Jsou to bojové styly, které se zaměřují především na cvičení mysli a vnitřní energie. Tzv. „vnější styly“ kladou naopak větší důraz na trénink fyzické formy, těla. Říká se, že vnitřní (styly) tříbí esenci, čchi a ducha; vnější (styly) cvičí šlachy, kosti a povrch těla. Pokud ovšem chce někdo dosáhnout vyšší úrovně, musí ve skutečnosti trénovat vnitřní i vnější zároveň.


3. Jaký styl je pro mne (studenta) vhodný?

Když budu soudit podle skupiny lidí, se kterými se v poslední době setkávám, většina cvičí hlavně pro zdraví. Dospělým studentům (tj. nad 18 let), kteří s cvičením teprve začínají a u kterých je již těžké změnit tvárnost a pružnost těla, doporučuji spíše vnitřní styly, především taijiquan, cvičení neomezené věkem. Pro ty, kteří se chtějí učit i sebeobranu, doporučuji xingyiquan. Co se týče sanda, to se trénuje vyloženě kvůli bojovému využití a není vhodné pro starší věkovou kategorii. Teenagerům doporučuji začít vnějšími styly s důrazem na fyzický trénink, a pak postupně přejít na vnitřní styly.


4. Cvičím taijiquan již hodně dlouho, proč se můj zdravotní stav nijak zvlášť nezměnil? Proč jsem stejně často nemocný? (Týká se to i lidí, kteří necvičí pouze na mých kurzech.)

Každý sport má příznivé účinky na zdraví, třeba běh. Toto je spíše otázka způsobu, jakým člověk cvičí, tj. jestli cvičí správně. Taijiquan má v porovnání s jinými druhy sportu specifický zdravotní účinek, protože se řídí specifickými vnitřními principy a neklade důraz pouze na vnější formální provedení. Později se k otázce principů a mechanismu pohybu vrátím a rozeberu ji podrobněji.

Zde je důležitá také otázka doby, jak dlouho se člověk taijiquan věnuje. Někteří lidé si myslí, že stačí zacvičit si s mistrem dvě hodiny týdně a budou zdraví. Takto to ale nefunguje. Běžné kurzy jsou časově omezené. Mistr může pouze studenty vést k tomu, aby zvládli základní principy, může pouze vysvětlit smysl pohybů. Je však důležité, aby si studenti ve volném čase cvičili sami. Pouze takto mohou dosáhnout posílení zdraví. Kromě toho na základě zvládnutí správného způsobu cvičení při dlouhodobém a vytrvalém každodenním tréninku je nutná určitá doba, než se tělesná kondice změní. Podle individuálních daností může být tato doba u každého jiná. U někoho to budou možná tři měsíce, u někoho půl roku. Myslím, že mnozí studenti, kteří taijiquan vytrvale cvičí, již mají s tímto nějaké zkušenosti.


5. Co je taiji? Co je taijiquan?

Pojem taiji se poprvé objevil v „Knize proměn – Velikém komentáři“, jeho význam je: nejvyšší, nejkrajnější, absolutní, jediný. Pojem quan označuje bojové dovednosti beze zbraní (holýma rukama). Taijiquan je tedy specifickým bojovým systémem, který vychází z tradičního čínského pojetí proměn jin a jangu (shrnuté ve „Knize proměn“) a který začleňuje teorii o energetických drahách (jingluo). Proto ti, kteří se věnují taijiquan, by měli dobře rozumět principům proměn a energetickým drahám.


6. Proč a jak působí cvičení taijiquan zdravotně?

„Pěstování čchi“ a „zprůchodňování drah“ jsou důležitými tréninkovými metodami vnitřních stylů, ze kterých je nejrozšířenější taijiquan. V průběhu cvičení taijiquan se klade důraz na vedení čchi myslí (yi yi ling qi) a čchi pak rozhýbává tělo (yi qi yun shen). Čchi i krev (xue) se takto dostanou do každé části těla, což přináší i příznivé zdravotní účinky. Kromě toho by podle principů taijiquan měl mít cvičenec nezaujatý a vyrovnaný postoj, jeho společenský projev by měl být vnitřně propojený s mírným stavem mysli. Při cvičení taijiquan se necvičí pouze tělo, zdokonaluje se také mysl a myšlení, což ještě posiluje zdravotní účinek. I když se trénink dělí na několik aspektů, např. na sestavy, práci ve dvojicích (tzv. „tlačící ruce“ tuishou), práci s čchi apod., což se u různých škol může lišit, společným rysem jsou měkké, kruhové a plynulé pohyby vedoucí ke zprůchodňování drah, harmonizaci čchi a krve, vyživování orgánů, posilování šlach a kostí.


Na závěr:

Zaujmou-li někoho odpovědi mistra Zhai Fenga a chtěl by se ptát dále, doporučujeme návštěvu některého z kurzů. Mnoho odpovědí dostane nový rozměr a stanou se pochopitelnějšími ve chvíli, kdy je konfrontujete s praktickým cvičením.