Asociace

V posledních letech zájem o čínská bojová umění v České republice výrazně vzrůstá. Důsledkem tohoto vývoje bylo založení Asociace Wudang Kungfu v únoru 2009. Asociace zaštiťuje několik škol působících pod vedením mistra Zhai Fenga v České republice a na Slovensku.

Cílem asociace je sdružovat osoby a organizace se zájmem o čínská bojová umění, kulturu a zvyky, šířit dobré jméno wushu a wudangského kung-fu a zprostředkovat setkávání české a čínské kultury a umožnit, aby si vzájemně předávaly to nejlepší, co mohou nabídnout.