25. 1. 2015

Jak šel čas v klášteře Šao-lin

Televizní filmy o kung-fu a o klášteře Šao-lin byly velice populární v USA v 70. letech, především mezi mládeží. V zemích, kde se vysílaly, podnítily zájem o bojová umění a buddhismus.

Ačkoli vyprávěly příběhy fiktivní, mnohé z nich čerpaly ze skutečnosti. V 19. století císaři dynastie Čching klášter skutečně téměř zničili a i později ve 20. století byl chrám několikrát napaden. Mniši utekli do USA, kde založili americkou školu Šao-lin.

Mnich Ta-mo

Klášter Šao-lin byl založen Indem jménem Pa-tchuo. On a císař, který si oblíbil jeho učení, začali v této oblasti stavět budovy kolem roku 497 n. l. Jiný Ind, kterému se v Číně říká Ta-mo, přišel do Číny roku 526 n. l. Podle dochovaných zpráv se v Indii pilně věnoval mahájánovým buddhistickým cvičením, která vyžadují tvrdý trénink, výcvik v bojových uměních a také studium meditace. Když dorazil do kláštera Šao-lin, kritizoval mnichy, že jsou slabí a necvičí umění boje. Byl z kláštera vyhozen. Říká se, že nějakou dobu meditoval v jeskyni, a pak byl přijat ostatními mnichy, kteří začali trénovat.
V následujících časech buddhisté v klášteře a po celé Číně museli obstát v těžkých dobách, kdy na ně byly vedené útoky. V různých obdobích se císaři snažili jejich náboženství zničit, pokud nepodporovali jejich vládu. Naopak, v dobách, kdy císaře chránili, užívali si různých výsad. V novověku přišly největší útoky po Boxerském povstání, tehdy se možná někteří mniši podíleli na útocích na misionáře a cizince žijící v Číně. Boxerské povstání začalo roku 1899, a pak přerostlo v otevřený útok na zahraniční vojska, povstalci se spojili s císařskou armádou. Útok selhal a roku 1901 čínští vůdci kláštera Šao-lin začali utíkat do ostatních zemí, ve kterých zakládali spolky a školy Šao-lin, ale i zločinné organizace. Roku 1928 místní diktátor nechal podpálit 90 procent budov a zničil mnoho rukopisů v knihovnách. V 60. letech za Kulturní revoluce čínští studenti opět zaútočili na klášter. Zbývajících pět mnichů bili a potupně je vláčeli ulicemi. 

V posledních dvou desetiletích se čínská vláda snaží obnovit zničenou slávu kláštera. Částečně díky popularitě čchanového buddhismu ve zbytku světa byla okolo nově vybudovaného kláštera otevřená řada škol. Cizinci si chodí prohlédnout klášter a někteří zůstávají trénovat ve školách. To, co se ale v klášteře dnes cvičí, již není tradiční forma šaolinského kung-fu, vznikají nové formy přizpůsobené rytmu doby.

Článek je vybrán z prosincového čísla časopisu DUHA - Zajímavosti a krásy Číny.

Autor: CRI